There was an error in this gadget

Saturday, November 16, 2013

દિલ માં ઉઠે ઉમંગ 


દિલ માં ઉઠે ઉમંગ , શોધે બધે નજર 
પ્રશ્ન કરે છે મન ક્યાં હશે સાવન 
મન મારું તુજ ને શોધે ભટકે હરદમ 
તારા વિના જીવન જાણે ચન્દ્ર વિના ગગન 
જેમ જળ વિના તડપે મીન પ્યાસી 
બસ એવુંજ ભટકતું મારું મન 
તુજ વિના જીવન મારું લેહરો વિનાનો સાગર 
પ્રેમ તરસ્યું મન મારું થયું ઘાયલ 
તારા વિના લાગે એવું જાણે ઘુનગરૂ વીનાની પાયલ 

-વિપુલ દવે 

No comments: