There was an error in this gadget

Saturday, November 16, 2013
દિલ ની સગાઇ 


ઘણા વખત પાછી આજે મુલાકાત થઇ 
દિલ માં ખુશી ની લહેર આવી ગઈ 
જે વાતો તને કેહવા આજે વિચારી રાખેલી 
એજ વાતો તને જોતા મુખ પર આવી ગઈ 
ચૂમી લઉં હોઠ આજે  પ્રેમથી એમના 
એવી દીલ ની ફરમાઇશ થઇ ગઈ 
સાંભળી મારા દિલ ની આજે પ્રેમ ભરી વાત 
એમની પણ ઈચ્છા હોઠ પર આજે આવી ગઈ 
આપ્યા મારા હાથ આજે તેમના હાથ માં  
કહ્યું દિલ ની દિલથી સગાઇ થઇ ગઈ 

No comments: