There was an error in this gadget

Saturday, January 5, 2013

" પાગલ દીલ "

શું હશે તમારા દિલ માં એ જાણી શક્તિ નથી 
બેઠી છુ પ્રેમ ની રાહ માં 
પણ તમને પામી શક્તિ નથી 
તમારી સાથે તો મારે પડછાયો બની ને રેહવું છે 
પરંતુ તમારી જુદાઈ સહન થઇ શક્તિ નથી 
આંખો બંધ કરી ને માત્ર તમને જ નિહાળું છુ 
તમે વસો છો દિલ માં પણ તમને બતાવી શક્તિ નથી 
પ્રેમિકા છુ પાગલ બની તમને જ ચાહું છુ 
દિલ તમારું પામવા માંગું છુ 
પણ મજબુરી છે મારી જે તમને કહી શક્તિ નથી 


No comments: